PROSÍME, VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST VŠEM PODMÍNKÁM

UVEDENÝM V DOKUMENTU, VIZ NÍŽE.

DOKUMENT BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT V NÁVAZNOSTI NA

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ. 

→POKYNY K TÁBORU!←