Dětské tábory

PROSÍME, VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST VŠEM PODMÍNKÁM

UVEDENÝM V DOKUMENTU, VIZ NÍŽE.

DOKUMENT BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT V NÁVAZNOSTI NA

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ. 

→POKYNY K TÁBORU!←

 

 

 LETÁK TÁBORA 2021 KE STAŽENÍ ZDE!

 

PŘIJEĎ SI ZASOUTĚŽIT NA MOŽNÁ JEDINOU OLYMPIÁDU V TOMTO ROCE.

 ČEKÁ TĚ SPOUSTA SOUTĚŽÍ A HER.

VSADÍM SE, ŽE TVOJI KAMARÁDI TĚ BUDOU NA CESTĚ ZA VÍTĚZSTVÍM POTŘEBOVAT.

 

Nabídka turnusů letního tábora 2021

1.turnus 30.6. – 12.7.2021 – 4560,- hlavní vedoucí Zuzka

2.turnus 12.7. – 24.7.2021 – 4560,- hlavní vedoucí Igi


3.turnus 24.7. – 31.7.2021 – 3950,- hlavní vedoucí Petis

(PARKOUR A SPORTOVNÍ TÁBORY)


4.turnus 6.8. – 13.8.2021 – 3100,- hlavní vedoucí Bean

5.turnus 13.8. – 20.8.2021 – 3100,- hlavní vedoucí Reňoš

 

Button

 

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

POKYNY K TÁBORU 2021 KE STAŽENÍ

Dokument č. 1 – NÁVRATKA 2021 KE STAŽENÍ

Dokument č. 2 – ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 2021 KE STAŽENÍ

Dokument č. 3 – PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ 2021 KE STAŽENÍ

Dokument č. 4 – SOUHLAS SE ZPRAC. OS.ÚDAJŮ 2021 KE STAŽENÍ

Dokument č. 5 – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI KE STAŽENÍ

INFORMACE O DOPRAVĚ 2021 KE STAŽENÍ

INFORMACE O TÁBOŘE 2021 KE STAŽENÍ

 

Informace pro provedení platby

Platbu za dětský tábor je nutno provést nejpozději:
a) 1. a 2.turnus – do 31.května 2021
b) Sportovní tábor, Parkour, 4. a 5.turnus – do 30.června 2021

Po tomto datu budou nezaplacené poukazy přiděleny náhradníkům.

Platby lze provést:

bankovním převodem na účet vedený u ČS a.s. č. 1405389389/0800.
Jako variabilní symbol platby uveďte prosím číslo turnusu, na který dítě přihlašujete + první část rodného čísla Vašeho dítěte (např. přihlašujete na 2. turnus, rodné číslo 901025, variabilní symbol bude 2901025) a do sdělení pro příjemce napište jméno dítěte

na základě faktury, kterou Vám po telefonické domluvě vystavíme, zejm. v případě, kdy bude platbu nebo její část hradit Váš zaměstnavatel nebo odborová organizace

Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů rekreace zúčastnit, informujte o tom ihned pořadatele, aby uvolněné místo mohlo být dále nabídnuto dalším zájemcům.

Dotazy ohledně táborů, kontakt na pořadatele:

Dotazy ohledně táborů je možné zasílat také na e-mail sidonka.prihlasky@seznam.cz.

1. Turnus Zuzana Jenyšová Tel.: 734 497 097
2. Turnus Barbora Kolářová Tel.: 608 365 048
3. Turnus (sportovní) Petra Jenyšová Tel.:607 749 957
4. Turnus Marek Mikláš Tel.: 602 747 645
5. Turnus Lubomír Jenyš Tel.: 606 422 564

Adresa tábora:

Rekreační centrum POHODA
Sidonie 13
Brumov-Bylnice
763 34