Dětské tábory

Web - motiv copy

Nad bájnou horou Sidónis se stahují temná mračna.

Mocní bohové jsou ve střehu, nevědí, co se to s jejich říší děje.

Kde jste stateční hrdinové a hrdinky?
Bohové vás potřebují! Potřebují Vaši sílu, moudrost a odvahu.
Jen Vaše pomoc může vše v dobré obrátit a horu Sidónis zachránit.

Tak neváhejte a přidejte se k ostatním statečným.

JE ČAS VYRAZIT ZA VELKÝM DOBRODRUŽSTVÍM…

 

Nabídka turnusů letního tábora 2017

1.turnus 30.6. – 12.7.2017 – 3950,- – hlavní vedoucí Ovečka
2.turnus 12.7. – 24.7.2017 – 3950,- – hlavní vedoucí Peca (JIŽ OBSAZENO)
3.turnus 30.7. – 11.8.2017 – 3950,- – hlavní vedoucí Petis
4.turnus 11.8. – 18.8.2017 – 2600,- – hlavní vedoucí Reňa

 

Button

 

Ostatní důležité dokumenty ke stažení

Návratka (Návratka 2017.pdf)

Zdravotní způsobilost dítěte (Zdravotni-zpusobilost 2017.pdf)

Doprava (Doprava.pdf)

Informace (Informace o táboře.pdf)

Informace pro provedení platby

Platbu za dětský tábor je nutno provést nejpozději:
a) 1. a 2.turnus – do 15.května 2017
b) 3. a 4.turnus – do 30.června 2017

Po tomto datu budou nezaplacené poukazy přiděleny náhradníkům.

Platby lze provést:

bankovním převodem na účet vedený u ČS a.s. č. 1405389389/0800.
Jako variabilní symbol platby uveďte prosím číslo turnusu, na který dítě přihlašujete + první část rodného čísla Vašeho dítěte (např. přihlašujete na 2. turnus, rodné číslo 901025, variabilní symbol bude 2901025) a do sdělení pro příjemce napište jméno dítěte

na základě faktury, kterou Vám po telefonické domluvě vystavíme, zejm. v případě, kdy bude platbu nebo její část hradit Váš zaměstnavatel nebo odborová organizace

Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů rekreace zúčastnit, informujte o tom ihned pořadatele, aby uvolněné místo mohlo být dále nabídnuto dalším zájemcům.

Kontakt na pořadatele: +420 608 365 048, +420 721 550 050, +420 607 749 957.

Dotazy ohledně táborů

Dotazy ohledně táborů je možné zasílat také na e-mail sidonka.prihlasky@seznam.cz.

Adresa tábora:
Sidonie 13
Brumov-Bylnice
763 34