Dětské tábory

PŘIHLAŠOVÁNÍ SPUŠTĚNO.

 

PROSÍME, VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST VŠEM DOKUMENTŮM

UVEDENÝM NÍŽE.

→POKYNY K TÁBORU!←

 

 LETÁK TÁBORA 2022 KE STAŽENÍ ZDE!

 

VYDEJ SE S NÁMI NA LOV MONSTER A STAŇ SE OCHRÁNCEM LIDÍ PROTI SILÁM TEMNOT.

 ČEKÁ TĚ SPOUSTA DOBRODRUŽSTVÍ A VÝZEV.

PŘIDEJ SE K NÁM A OSVOBOĎME SPOLEČNĚ PROKLETOU SIDONNU.

 

Nabídka turnusů letního tábora 2022

1.turnus 30.6. – 12.7.2022 – 5400,- hlavní vedoucí Ovečka

2.turnus 12.7. – 24.7.2022 – 5400,- hlavní vedoucí Hrnec


3.turnus 24.7. – 31.7.2022 – 4150,- hlavní vedoucí Petis

(PARKOUR A SPORTOVNÍ TÁBORY)


4.turnus 6.8. – 13.8.2022 – 3500,- hlavní vedoucí Kikec

5.turnus 13.8. – 20.8.2022 – 3500,- hlavní vedoucí Reňoš

 

Button

 

OSTATNÍ DŮLEŽITÉ DOKUMENTY KE STAŽENÍ

POKYNY K TÁBORU 2022 KE STAŽENÍ

Dokument č. 1 – NÁVRATKA 2022 KE STAŽENÍ

Dokument č. 2 – ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST 2022 KE STAŽENÍ

Dokument č. 3 – PÍSEMNÝ SOUHLAS RODIČŮ 2022 KE STAŽENÍ

Dokument č. 4 – SOUHLAS SE ZPRAC. OS.ÚDAJŮ 2022 KE STAŽENÍ

Dokument č. 5 – POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI KE STAŽENÍ

INFORMACE O DOPRAVĚ 2022 KE STAŽENÍ

INFORMACE O TÁBOŘE 2022 KE STAŽENÍ

 

Informace pro provedení platby

Platbu za dětský tábor je nutno provést nejpozději:
a) 1. a 2.turnus – do 15.května 2022
b) 3., 4. a 5.turnus – do 15.června 2022

Po tomto datu budou nezaplacené poukazy přiděleny náhradníkům.

Platby lze provést:

bankovním převodem na účet vedený u ČS a.s. č. 1405389389/0800.
Jako variabilní symbol platby uveďte prosím číslo turnusu, na který dítě přihlašujete + první část rodného čísla Vašeho dítěte (např. přihlašujete na 2. turnus, rodné číslo 091025, variabilní symbol bude 2091025) a do sdělení pro příjemce napište jméno dítěte

na základě faktury, kterou Vám po telefonické domluvě vystavíme, zejm. v případě, kdy bude platbu nebo její část hradit Váš zaměstnavatel nebo odborová organizace

Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů rekreace zúčastnit, informujte o tom ihned pořadatele, aby uvolněné místo mohlo být dále nabídnuto dalším zájemcům.

Dotazy ohledně táborů, kontakt na pořadatele:

Dotazy ohledně táborů je možné zasílat také na e-mail sidonka.prihlasky@seznam.cz.

1. Turnus Kateřina Foltýnová Tel.: 776 655 903
2. Turnus Kateřina Němečková Tel.: 720 539 969
3. Turnus (sportovní) Petra Jenyšová Tel.:607 749 957
4. Turnus Kristina Heklová Tel.: 734 667 221
5. Turnus Lubomír Jenyš Tel.: 606 422 564

Adresa tábora:

Rekreační centrum POHODA
Sidonie 13
Brumov-Bylnice
763 34